Repræsentantskabsmøde


Her finder du diverse informationer og links vedrørende Repræsentantskabs- / årsmødet 2020!

 

Diverse Links:

 

Repræsentantskabs- / årsmøde 2020 - indbydelse

 

Regnskab 2019/2020

 

Budget 2020/2021

 

 

BBTK formands skriftlige beretning

(Ingen skriftlig beretning fra formanden, kun mundtlig)

 

 

DGI beretning

 

DGI regnskab

 

DGI budget 2020

 

 

Indkomne forslag

 

 

NB! Referatet 2019 kan ses øverst på denne side!